Entradas

Mostrando entradas de octubre, 2008

Outras lecturas

Expóñense aquí outro tipo de lecturas (audiolibros, letras de cancións, literatura e cine...). Letrasmania.com. Unha web moi completa á que recurrir para seleccionar letras de cancións que poden ser útiles para o comentario e a animación á lectura. Cine y literatura (Enrique Martínez-Salanova). Páxina moi completa sobre a literatura no cine. Obras literarias pasadas ao cine. Audiolibros. Para ler escoitando. Ademáis da animación á lectura, esta páxina pode servir para traballar a lectura expresiva. Máis de 500 audiolibros gratis. Fonoteca de la Biblioteca Virtual Cervantes . Múltiples arquivos sonoros por autor e textos.

Guías de lectura

Ligazóns a textos e libros con guías para sacarle proveito ás lecturas. Guías de lectura en galego e castelán. Do blogue "Gústanos ler". Múltilples guías de lectura en galego e castelán feitas por profesores de distintas materias. Proxectos de  animimación á lectura. Edit. Xerais. (Textos con actividades e guías de lectura de textos galegos). El rincón de la lectura . (A editorial SM, na súa excelente páxina de profes.net , ofrécenos  moitos recursos para animar a ler. Entre eles, atópanse guías de lectura e comentarios dalgúns libros). Guías de lectura de la Universidad Complutense de Madrid. (A UCM pon a libre disposición guías de lectura de diferente temática -poesía dos clásicos, narrativa norteamericana, expresionismo alemán...- con estratexias e modelos de comentarios de textos. Para un nivel universitario, pero se poden adaptar para bacharelato). Narradores actuales. (Páxina do ITE adedicada aos narradores actuais en lingua castelán. Dende aquí se pode accede